Karpal Tünel Sendromu

Elde parmaklarımızın ve gücümüzü sağlayan 2 ana sinir vardır. Bunlardan biri olan median sinir ilk 3 parmağımızın gücünü ve his duyusunu sağlar. Sıklıkla bilek bölgesinde sıkışmasına bağlı olarak bu parmaklarda ağrı, uyuşma, karıncalanma, ilerleyen dönemde el kaslarında erime ve güçsüzlük oluşur. Özellikle geceleri şikayetlerin artması tipiktir.

Şeker hastalığı, tiroid bezinin çalışmaması, aşırı kilo, çok doğum yapma, eli zorlayıcı işlerde kullanma ve romatizmal hastalıklar bu hastalığa neden olabilir. Özellikle hastanın gece ağrı ve uyuşmaları tipiktir.

Karpal Tünel Sendromu Tanısı Nasıl Konulur?

Hastanın şikayetleri, doktorun yapacağı ayrıntılı muayene ile konulur. Kesin tanı sinir iletim hızları ölçümlerinin yapıldığı Elektromiyografi (EMG) ile yapılır .

Karpal Tünel Sendromu Nasıl Tedavi Edilir?

Karpal tünel sendromu EMG tetkiki sonucuna göre hafif derecede olduğunda tedavide ilk önce antienflamatuar ve antiromatizmal ilaçlar kullanılır.El bileğine atel uygulanarak istirahata alınır. Karpal tünele ince enjektörlerle yapılacak kortizol enjeksiyonları semptomları iyileştirebilir.Bu tedaviler ile başarı sağlansa bile genellikle geçici olmakta ve hastalık tekrar etmektedir.

EMG tetkik sonucunda belirgin derecede sıkışıklık olduğunda , el ve parmaklarda kuvvetsizlik, belirgin his kusuru, uykuya engel olacak şiddette gece ağrıları varsa cerrahi tedavi yapılmalıdır.

Cerrahi tedavide lokal anestezi altında sinirin sıkışmasına neden olan yapı (Transvers Karpal Ligaman) açılarak sinir üzerindeki sıkışma ortadan kaldırılır.Operasyon yaklaşık 10-15 dakika sürer.